دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

جلوه‌های انواع هویّت در پنجاتنتره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

نسرین فلاح؛ صدیقه علیپور؛ نسیم رازانی


تأثیر جهانی‌شدن بر نقش و کارکرد آثار اندیشمند علوم انسانی- اجتماعی ایران، رضا سیّدحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

شیرزاد طایفی


نگاهی به ویژگی‎های مناسب فرامرزنامه برای اقتباس بازی رایانه‏ ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

علیرضا پورشبانان


بررسی تطبیقی آداب ضیافت در مقامات حمیدی و حریری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

فاطمه Fateme؛ محمدرضا نجاریان؛ اشرف‌السادات شهیدی


نگاهی تطبیقی به گفت وگوی دراماتیک در رمان های برۀ گمشدۀ راعی از هوشنگ گلشیری و وسوسه از گراتزیا دلددا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

مهدی عبدی؛ حامد ذهیری


مؤلفه‌های توسعۀ فردی و رشد معنوی انسان در کلام الملوک باباجان قزوینی بر اساس نظریات وین دایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

آسیه ذبیح نیا عمران


تأثیرجلوه‌های کهن‌الگوهای یونگی بر تفکر کودک با نگاهی به افسانه‌های نامادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

فاطمه کاسی


تحلیل لکانی جایگاه «امر غریب» در داستان «سکتۀ قبلی» محمد سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

سعید واعظ؛ توحید شالچیان ناظر


بازتاب مکتب گوتیک و گروتسک در رمان خفاش شب سیامک گلشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

حانیه زارعان؛ سمیه آقابابایی


شماره‌های پیشین نشریه